Psychoterapia często ma na celu odkrycie przez osobę zgłaszającą się przyczyn pojawiania się u niej różnych problemów natury psychicznej takich jak: nerwica, depresja, lęki, problemy w relacji z innymi ludźmi, zaburzenia emocjonalne, kryzysy psychologiczne. Podłoże zaistnienia tego typu trudności, jest w dużej mierze nieświadome. Uświadomienie wewnętrznych procesów psychicznych, poznanie źródeł konfliktów czy też przyczyn powstawania objawów umożliwia skuteczne nad nimi panowanie, ich kontrolowanie i eliminowanie, przyczyniając się do ich ustąpienia i uzyskania pozytywnych zmian w życiu osoby podejmującej terapię.

Być może przeglądasz tę stronę bo znalazłaś/znalazłeś się w trudnym, ale może przełomowym, dla Ciebie momencie, kiedy nie dajesz już rady w różnych życiowych sytuacjach, czujesz że musisz coś zmienić w swoim życiu.

Zanim jednak podejmiesz decyzję o dalszych działaniach możesz skorzystać z konsultacji, w trakcie których wspólnie przyjrzymy się podłożu twych problemów, życiowych dylematów. Być może warto właśnie teraz podjąć psychoterapię, która często bywa punktem zwrotnym w życiu i daje nadzieję na pozytywne zmiany.

Kiedy zrozumiesz, że właśnie teraz jest dobry czas aby zająć się problemem, który Cię gnębi, zadzwoń do nas. Oferujemy Ci swoją pomoc…
Tel. 32 251 83 63