... Skip to main content

WSPÓŁPRACUJEMY

Od Listopada 2014 jesteśmy patronem oraz  sponsorujemy działania Fundacji Wyrównywania Szans „Pokolenia”.

Misją Fundacji jest :
– przygotowywanie i motywowanie kobiet do świadomego, pełnego i profesjonalnego    uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym,
– aktywizacja zawodowa osób w wieku 50+,
– usamodzielnienie i poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez zintegrowane     działania aktywizacyjne, zmianę postaw otoczenia oraz wykorzystanie technologii informacyjno –    komunikacyjnych,
– umożliwienie młodzieży równego startu w  życie zawodowe i społeczne ,
– pomoc w rozwiązywaniu problemów alkoholowych .

Call Now Button