Esperal – profesjonalna wszywka przeciwalkoholowa

Esperal (Disulfiram) jest popularnym środkiem używanym do wspomagania walki z alkoholizmem. Jest on używany do leczenia awersyjnego (uczulającego). Powoduje nagromadzenie w organizmie aldehydu octowego – produktu ubocznego powstającego w wyniku metabolizmu alkoholu etylowego. Reakcja disulfiram – alkohol następuje zazwyczaj już po upływie kilku – kilkunastu minut od spożycia alkoholu.

Disulfiram powoduje u osoby, która spożyła alkohol , objawy takie jak : zaczerwienienie twarzy, przyspieszenie akcji serca, pocenie się, ból i zawroty głowy, nudności. Ze względu na sposób działania lek może być podawany jedynie przez lekarza po uprzednim szczegółowym wywiadzie. Jego skuteczność utrzymuje się przez około 12 miesięcy. Zabieg taki może się odbyć jedynie za wiedzą i zgodą pacjenta i po zapoznaniu go z konsekwencjami stosowania Disulfiramu.

INFORMACJA DLA PACJENTA PRZED WYKONANIEM IMPLANTACJI DISULFIRAMU WZF

Preparat Disulfiram do implantacji może być stosowany wyłącznie za zgodą pacjenta oraz pod warunkiem poinformowania go o zagrożeniach związanych ze spożyciem alkoholu w czasie stosowania leku, dlatego w poniższym dokumencie zgromadzono najważniejsze informacje związane z działaniem preparatu, sposobami jego stosowania, przeciwwskazaniami, możliwymi reakcjami po wypiciu alkoholu, działaniami niepożądanymi, powikłaniami po implantacji i możliwości podjęcia alternatywnego leczenia uzależnienia od alkoholu.

Disulfiram jest lekiem stosowanym jako leczenie wspomagające w leczeniu choroby alkoholowej.  Występuje w postaci jałowych tabletek do implantacji.  Disulfiram jest przeznaczony dla wybranych i współpracujących pacjentów, z zastosowaniem odpowiedniego leczenia wspomagającego np. terapii uzależnień. Leczenie choroby alkoholowej jest procesem wymagającym zastosowania jednocześnie kilku metod leczenia, takich jak: psychoterapia, leki zmniejszające chęć picia, terapia grupowa, techniki behawioralne. Lek DISULFIRAM WZF to 10 jałowych tabletek zapakowanych w fiolce, każda po 100mg czyli łącznie 1.0g. Tabletki w swoim składzie zawierają substancje pomocnicze: Chlorek Sodu, Mannitol, Makrogol 6000.